Điều khoản và điều kiện

Trang web của công ty chứa thông tin về quyền của bạn khi sử dụng trang web. Bạn cần tham khảo điều khoản và điều kiện liên quan đến trò chơi và chương trình khuyến mãi trên trang web.

1. Tiền thưởng và thắng cược không thể chuyển nhượng cho các tài khoản khác, trừ khi có quyết định riêng từ công ty. Các giải thưởng từ tiền thưởng và thắng cược phụ thuộc vào quyết định của công ty.

2. Theo quyết định của công ty, bạn có thể yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng. Bạn phải cung cấp thông tin theo yêu cầu khi thông báo từ công ty. Nếu bạn không cung cấp thông tin yêu cầu, bạn đồng ý từ bỏ quyền lợi đến số dư còn lại trong tài khoản F8BET của bạn.

3. Bạn phải đủ 18 tuổi hoặc tuổi đa số tùy theo quy định của quốc gia (tuổi nào lớn hơn) để tham gia đặt cược hoặc tham gia khuyến mãi. Nếu không đủ tuổi, bạn sẽ không được phép truy cập. Bạn có thể yêu cầu cung cấp chứng minh về tuổi và nhận dạng bất kỳ lúc nào cho công ty hoặc bên thứ ba. Bạn phải có khả năng cung cấp hộ chiếu hợp lệ hoặc giấy tờ nhận dạng hợp lệ khác để xác minh tuổi và nhận dạng của bạn. Bất kỳ thành viên không thể cung cấp chứng minh tuổi sẽ bị loại trừ.

4. Các tiền thưởng khuyến mãi chỉ được rút lại một lần duy nhất cho mỗi người, tài khoản, gia đình, địa chỉ đăng ký hợp pháp, địa chỉ email, số điện thoại, tài khoản thanh toán, địa chỉ IP, hoặc môi trường máy tính dùng chung. Công ty có quyền rút lại bất kỳ tiền thưởng nào đã được cung cấp cho bất kỳ khách hàng hoặc nhóm khách hàng nào.

5. Trong thời gian khuyến mãi, công ty sẽ tuân thủ chặt chẽ các quy tắc về việc sử dụng nhiều tài khoản. Công ty có quyền không công nhận và thu hồi bất kỳ khuyến mãi hoặc tài khoản nào bị nghi ngờ có nhiều tài khoản khuyến mãi. Quyết định về việc xem việc sử dụng nhiều tài khoản là lạm dụng nằm trong quyền quản lý của công ty.

6. Chúng tôi khuyến khích người chơi giải trí và những người thích rủi ro với mục tiêu chiến thắng. Tuy nhiên, nếu chúng tôi có căn cứ hợp lý để tin rằng bạn tham gia vào hoạt động gian lận, nhằm tận dụng chương trình khuyến mãi mà không có rủi ro cá nhân hoặc ý định chơi một cách nghiêm túc, chúng tôi có thể xem xét các hoạt động của bạn.

7. Trong thời gian khuyến mãi, chúng tôi sẽ thực hiện các quy định nghiêm ngặt liên quan đến hành vi của người chơi. Công ty có quyền hành động nếu chúng tôi tin rằng một người chơi tham gia vào hoạt động gian lận hoặc vi phạm pháp luật (bao gồm vi phạm luật pháp địa phương) và chống lại bất kỳ hành động nào của người chơi để lợi dụng chương trình khuyến mãi. Các hành động này bao gồm việc loại trừ hoặc tạm đình chỉ truy cập vào trang web và thu hồi các phần thưởng đã nhận được do lạm dụng. Quyết định về việc xem hoạt động nào tạo thành lạm dụng chương trình khuyến mãi nằm trong quyền quản lý của công ty.

8. Các hoạt động gian lận, vi phạm hoặc không tuân thủ các điều khoản và điều kiện sẽ không được chấp nhận. Trách nhiệm không được chấp nhận cho các mục không đáp ứng yêu cầu hoặc không tuân thủ quy định của công ty.

9. Việc gửi tiền chỉ được chấp nhận sau khi đã hoàn thành quy trình xác minh cần thiết và được coi là đủ điều kiện để tham gia khuyến mãi.

10. Công ty có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào theo quyết định độc quyền của mình, bao gồm việc hủy bỏ, sửa đổi hoặc đình chỉ chương trình khuyến mãi.

11. Bằng cách tham gia chương trình khuyến mãi, bạn đồng ý cho công ty sử dụng tên, hình ảnh và hình dung của bạn trên trang web và trong các chiến dịch tiếp thị hoặc đại diện cho công ty trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào mà không có bất kỳ khoản bồi thường nào và bạn từ chối mọi khiếu nại chống lại công ty.

12. Bạn chuyển nhượng bản quyền và tài sản trí tuệ khác trong các mục đăng của bạn, khuyến khích việc sử dụng không hạn chế bởi công ty và đồng ý thực hiện hoặc mua các thực hiện của các tài liệu như vậy trong một hình thức hợp lý và thỏa đáng để công ty có quyền sở hữu các quyền đó.

13. Bằng cách tham gia chương trình khuyến mãi, mỗi người đăng ký đồng ý giải phóng, miễn trừ và bảo vệ công ty, người đại diện hợp pháp của họ, các chi nhánh, công ty con, cơ quan và nhân viên tương ứng, giám đốc, nhân viên và đại lý khỏi bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào hoặc từ bất kỳ khiếu nại nào.

14. Bằng cách tham gia chương trình khuyến mãi, bạn xác nhận rằng thông tin tài khoản của bạn, bao gồm tên và địa chỉ, là chính xác và được cập nhật. Việc không cung cấp thông tin này có thể dẫn đến mất quyền tham gia khuyến mãi.

15. Tất cả các người chơi tham gia chương trình khuyến mãi phải tuân thủ tất cả các quy tắc và Điều khoản và Điều kiện được liệt kê trên trang web của công ty.

16. Trong trường hợp vi phạm các quy tắc và điều kiện, công ty có quyền hành động theo quyết định tuyệt đối của mình, nếu xét thấy thích hợp.

17. Quyết định cuối cùng của công ty đối với bất kỳ vấn đề liên quan đến cược chơi và chương trình khuyến mãi sẽ được coi là ràng buộc và không có sự tương ứng sẽ được áp dụng.

18. Trong trường hợp tranh chấp liên quan đến quyền tham gia của người chơi trong chương trình khuyến mãi, tất cả các vấn đề liên quan đến việc trao giải thưởng, điều kiện và quyết định cuối cùng sẽ nằm trong tầm quản lý của công ty. Quyết định này sẽ có hiệu lực và sẽ không được xem xét hoặc khiếu nại bởi bất kỳ người chơi hoặc bên thứ ba.

Quy Tắc & Điều Kiện Khuyến Mãi

Chú ý: 1 điểm = 1000 VND

Thời gian chuẩn: GMT -4

19. Mỗi thành viên, tài khoản, địa chỉ email, số điện thoại, phương thức thanh toán và địa chỉ IP chỉ được tham gia một lần duy nhất vào chương trình khuyến mãi. Nếu có vi phạm như tạo nhiều tài khoản để lạm dụng khuyến mãi, F8BET có quyền hủy bỏ số tiền thưởng và lợi nhuận của thành viên.

20. Các chương trình khuyến mãi tại F8BET được thiết kế dựa trên nhu cầu thực tế của người chơi. Nếu có hành vi lạm dụng hoặc không trung thực từ nhóm hoặc cá nhân tham gia khuyến mãi, F8BET có quyền đóng tài khoản và đóng băng số dư tài khoản.

21. Nếu có tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mãi, để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên và bảo vệ uy tín, F8BET có quyền yêu cầu thành viên cung cấp tài liệu xác thực để xác định xem họ đủ điều kiện nhận khuyến mãi.

22. Nếu thành viên không tuân thủ hoặc vi phạm các quy định và lạm dụng chiết khấu hoặc khuyến mãi của F8BET, hoặc có hành vi cược bất thường liên quan đến tiền thưởng và hoạt động khuyến mãi, F8BET có quyền dừng, hủy bỏ khuyến mãi và thu hồi tiền thưởng đã được kết toán cho cá nhân hoặc nhóm này. Ngoài ra, F8BET cũng có quyền trích các khoản chi phí quản lý tương đương với giá trị tiền thưởng khuyến mãi từ nhóm hoặc cá nhân này để bù đắp cho chi phí quản lý.

23. Mỗi thành viên, tài khoản, địa chỉ email, số điện thoại, phương thức thanh toán và địa chỉ IP chỉ được tham gia một lần vào chương trình khuyến mãi. Vi phạm như tạo nhiều tài khoản để lạm dụng khuyến mãi sẽ dẫn đến hủy bỏ số tiền thưởng và lợi nhuận của thành viên.

24. Chương trình khuyến mãi tại F8BET được thiết kế dựa trên nhu cầu thực tế của người chơi. Nếu có hành vi lạm dụng hoặc không trung thực từ nhóm hoặc cá nhân tham gia khuyến mãi, F8BET có quyền đóng tài khoản và đóng băng số dư tài khoản.

25. Trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mãi, để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên và bảo vệ uy tín, F8BET có quyền yêu cầu thành viên cung cấp tài liệu xác thực để xác định xem họ đủ điều kiện nhận khuyến mãi.

26. Nếu thành viên không tuân thủ hoặc vi phạm quy định và lạm dụng chiết khấu hoặc khuyến mãi của F8BET, hoặc có hành vi cược bất thường liên quan đến tiền thưởng và hoạt động khuyến mãi.

27. F8BET có quyền dừng, hủy bỏ khuyến mãi và thu hồi tiền thưởng đã được kết toán cho cá nhân hoặc nhóm này. Đồng thời, F8BET có quyền trích các khoản chi phí quản lý tương đương với giá trị tiền thưởng khuyến mãi từ nhóm hoặc cá nhân này để bù đắp cho chi phí quản lý.